Nově objevené metaloproteiny

6.9.2010

Metaloproteiny hrají klíčovou úlohu v řadě biochemických pochodů, například bílkoviny obsahující Fe a Cu v respiraci, Mn ve fotosyntéze a Fe v metabolismu léčiv a krevním oběhu. Dosud však bylo obtížné počty a druhy kovů určit na základě genomové sekvence. Nyní byla provedena v Georgii a Kalifornii podrobná analýza pomocí různých spektrometrických metod a chromatografií na mikroorganismu Pyrococcus furiosus. Ze 343 zachycenýh kovových proteinových derivátů jich 158 neodpovídalo žádnému známému metaloproteinu. Nově objevené deriváty obsahovaly kobalt, železo, nikl, wolfram a zinek (v 83 případech) a olovo, mangan, molybden, uran a vanad (v 75 případech). Čištění osmi ze 158 nečekaných nálezů prokázalo čtyři nové proteiny obsahující nikl a molybden, čtyři pak olovo a uran. Analýza bakterií Escherichia coli a Sulfolobus solfataricus odhalila specifickou asimilaci dalších neočekávaných kovů. Ukazuje se tedy, že metaloproteomy jsou nadějí pro další objevy v mikrobiologii, biochemii a toxikologii.

Odeslat komentář k článku " Nově objevené metaloproteiny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek " Nově objevené metaloproteiny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace