A ještě něco o nanotrubicích

31.7.2010

Beatriz Olalde Graells ve své doktorské práci právě obhájené na Euskal Herriko Unibertsitatea (Baskická univerzita) v Bilbau popisuje nový materiál, který usnadňuje hojení kostí. Rozsáhlá poškození např. po nádorech jsou již mimo možnosti samostatného zhojení. V tom by měla pomocí směs polymeru mléčné kyseliny, hydroxylapatitu a uhlíkových nanotrubic. Polymerovaná mléčná kyselina je běžný biodegradabilní polymer, který slouží jako pojidlo a časem ho organismus rozloží. Jako stavební materiál pro novou část kosti slouží hydroxylapatit Ca5(PO4)3(OH), jež je neorganickou součástí kostí a zubu. Pří hojení tak nemusí vzniknout veškerá nová hmota, pouze se propojí dodané částice. Nanotrubice zlepšují mechanické vlastnosti směsi a navíc díky své vodivosti umožní využít elektrického pole pro stimulaci hojení.

Prof. Junichiro Kono z Rice University spolu se svým studentem Thomasem Searlesem zjistili, že vodivé uhlíkové nanotrubice se za přítomnosti magnetického pole začnou chovat jako polovodivé. Další zvyšování magnetického pole až na 35 Tesla vede k jejich samovolnému paralelnímu uspořádání.

 
Odeslat komentář k článku "A ještě něco o nanotrubicích "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "A ještě něco o nanotrubicích " e-mailem

Diskuse/Aktualizace