Alkohol v mozku

12.9.2016
Vznik histonového oktameru - komplexu histonových molekul H2A, H2B, H3 a H4, vpravo nahoře s obtočenou smyčku řetězce DNA (obr. Richard Wheeler (Zephyris) via Wikimedia Commons).

Převážně americký mezioborový tým vedený prof. Markusem Heligem z Linköpingské univerzity ve Švédsku identifikoval enzym, jehož produkce ve frontálních mozkových lalocích ustává s nárůstem závislosti na alkoholu. Jde o histonovou methyltransferázu pojmenovanou Prdm2, která řídí fungování (expresi) některých genů, jež odpovídají za komunikaci nervových buněk. Experimenty proběhly na laboratorních myších, nicméně není důvod domnívat se, že u lidí je tomu jinak. Histonová methytransferáza Prdm2 zavádí methylovou skupinu -CH3 do molekuly histonu 3, což je jeden z nukleoproteinů, bílkovin schopných vázat deoxyribonukleovou kyselinu DNA. Jde o významnou součást chromozomů. Na obrázku vidíme vznik histonového oktameru - komplexu histonových molekul H2A, H2B, H3 a H4, vpravo nahoře s obtočenou smyčku řetězce DNA (obr. Richard Wheeler (Zephyris) via Wikimedia Commons).

 
Odeslat komentář k článku "Alkohol v mozku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Alkohol v mozku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace