Alternativní lék proti bolesti

2.11.2012
mamba černá Dendroaspis polylepis. Foto Bill Love/Blue Chameleon Ventures, licence  Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, via wikipedia

Nedávno se podařilo izolovat třídu peptidů z africké černé mamby (Dendroaspis polylepis), které odstraňují bolest inhibicí speciálních typů kyselinu registrujících iontových kanálů přítomných v centrálních nebo periferních neuronech. Tyto peptidy, nazvané mambalginy, jsou stejně účinné jako morfin v potlačování bolesti, ale nejsou toxické a v myších nevyvolávají toleranci k dýchacím potížím. Tím se liší i od dalších analgetických peptidů, které blokují iontové kanály a aktivují enkefalinový systém. Enkefaliny jsou peptidy přirozeně se vyskytující v nervové soustavě obratlovců, které se váží na opioidní receptory. Na ně se mohou vázat i přírodní (morfin, kodein)a syntetické opiáty (heroin).

Odeslat komentář k článku "Alternativní lék proti bolesti "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Alternativní lék proti bolesti " e-mailem

Diskuse/Aktualizace