Anorganický aromát

21.2.2008
Prvni anorganický aromát

Profesor fyziky Shiv Khanna se svými kolegy z Virginia Commonwealth University a Pennsylvania State University objevili zcela novou aromatickou sloučeninu. Jde o cyklus tvořený dvěma atomy arsenu a dvěma teluru As2Te22-. U aromatických sloučenin dochází ke stabilizaci jejich cyklické struktury tím, že vazebné elektrony se nevyskytují přednostně mezi atomy, které spojují chemickou vazbou, ale jsou rozprostřeny přes celou molekulu. Aromatické je nazýváme proto, že první známou látkou tohoto typ byl benzen C6H6, jež se vyznačuje specifickým, nikoliv nepříjemným zápachem. Doposud známe mnoho aromatických organických sloučenin. Některé z nich obsahují kromě uhlíku a vodíku i další atomy, např. bór, křemík, germanium, cín, dusík či fosfor. U čistě anorganických látek byla aromaticita pozorována poprvé, snad s výjimkou jistého typu klastrů hliníku. Velmi zajímavé je, že nová sloučenina je feromagnetická. Doposud se totiž něco takového pokládalo za vyloučené u aromatických sloučenin kvůli jejich struktuře.

 
Odeslat komentář k článku "Anorganický aromát "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Anorganický aromát " e-mailem

Diskuse/Aktualizace