Antiferroelektrická záhada

20.10.2007
Krystaly dihydrogenfosforečnanu amonného (foto Florida State University).

Vědcům z Florida State University se podařilo vyřešit sedmdesát let starou záhadu: Proč je dihydrogenfosforečnan amonný NH4H2PO4 někdo ferroelektrický a někdy antiferroelektrický? Dihydrogenfosforečnan amonný je dosti důležitou sloučeninou, která se používá pří výrobě laserů, optických vláken anebo počítačových pamětí, a to kvůli svému ferroelektrickému chování. To znamená, že vlivem vnějšího elektrického pole dojde k uspořádání nábojů uvnitř krystalu, které přetrvá i po vymizení tohoto pole. Sloučenina tedy zůstává i nadále polarizovaná. NH4H2PO4 však může být i antiferroelektrický, to znamená, že opačně polarizované vrstvy střídají uvnitř krystalu jedna druhou. Navenek tedy zůstává elektroneutrální. Prof. Naresh S. Dalal se svým týmem nyní zjistil, že nepatrné odchylky v poloze amoniových kationů v kombinaci s poruchami krystalu určují, jakým způsobem se sloučenina bude chovat.

 
Odeslat komentář k článku "Antiferroelektrická záhada "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Antiferroelektrická záhada " e-mailem

Diskuse/Aktualizace