Archeologická senzace

27.12.2016
Rekonstruovaný reliéf osla z glazovaných cihel nově objevené brány, foto: Arkady Chubykin/iStock, Iranian-Italian Joint Archaeological Mission, ICAR-Shiraz University-University of Bologna.

Během vykopávek poblíž trosek Persepole nalezl archeologický tým vedený Pierfrancescem Callierim z Boloňské univerzity a Alirezou Askari Chaverdi z íránské Šírázské univerzity zbytky mohutné brány, velmi podobné babylonské Ištařině bráně, v současnosti k vidění v berlínském Pergamonmuseu. Persepolis, staropersky Pársa, je bývalým hlavním městem achaimenovské Perské říše. Po jejím dobytí roku 330 př.n.l. ho Alexandr Makedonský nechal zničit. V dnešní době už nikdo tak významný archeologický objev v této lokalitě neočekával. Nicméně magnetometrická měření v letech 2005 až 2008 ukázala, že pahorek Tol-el-ajori (Cihlový pahorek) asi 3,5 km západně od tehdejšího vládního centra Persepole ukrývá základy velké pravoúhlé cihlové stavby. Vykopávky probíhající od roku 2011 skutečně odhalily základy mohutné brány z vepřovic, pokryté modrými glazovanými pálenými cihlami s četnými nízkými reliéfy (viz obr., foto: Arkady Chubykin/iStock, Iranian-Italian Joint Archaeological Mission, ICAR-Shiraz University-University of Bologna). Kam impozantní brána vedla, odhalí teprve další vykopávky.

 
Odeslat komentář k článku "Archeologická senzace "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Archeologická senzace " e-mailem

Diskuse/Aktualizace