Arsenová kapradina

7.9.2010
kapradina Pteris vittata, foto  Franz Xaver, Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License 1.2

Profesoři Jody Banks a David Salt se svými lidmi z Purdue University určili gen kapradiny křídelnicie (Pteris vittata), který zodpovídá za její toleranci vůči jedovatému arsenu. Kóduje strukturu bílkoviny, která přenáší arsen z cytoplasmy do vylučovacích vakuol. Takový proces zatím nebyl pozorován u žádného jiného vícebuněčného organismu. Gen ACR3, který způsobuje, že křídelnice snese až 1000 x větší koncentraci arsenu než jiné rostliny, se vyskytuje v řadě organismů, např. v kvasinkách, mechu, dalších kapradinách, plavuních a nahosemenných, nikoliv však v kvetoucích rostlinách. Detailní poznání tohoto procesu může mít velký význam, protože Pteris vittata se jeví jako velmi vhodná rostlina pro dekontaminace zamořených oblastí. Ve velkém se s ní setkáme např. na zambijských kalištích, kde roste samovolně. Kapradinu vidímě na snímku Franze Xavera, GNU Free Documentation License 1.2.

 
Odeslat komentář k článku "Arsenová kapradina "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Arsenová kapradina " e-mailem

Diskuse/Aktualizace