Atomové jádro tvaru elipsoidu

13.4.2013
náčrtek elipsoidu

Mezinárodní tým jaderných fyziků pod vedením Naotaky Yoshinagy z japonské Saitamaské univerzity zjistil, že jádro atomu germania 76Ge má v základním stavu podobu elipsoidu. Elipsoidem rozumíme těleso, pro které platí (x/a)2 + (y/b)2 + (z/c)2 <= 1, kde a, b, c jsou délky jednotlivých poloos. Pro rotační elipsoid platí, že dvě z poloos jsou si rovny, takže jde o těleso, které může vzniknout rotací elipsy. Jádra naprosté většiny atomů jsou v základním stavu kulová nebo mají podobu symetričtějšího rotačního elipsoidu se dvěma stejnými kratšími osami. Známe i jádra mnohem podivnějších tvarů, které již nelze popsat jako jednoduché geometrické tvary, viz akademon.cz 4.7.2006 a 12.10.2004. Rozměry atomových jader se pohybují ve femtometrech, od 1,75 fm u vodíku až po 15 fm u uranu.

 
Odeslat komentář k článku "Atomové jádro tvaru elipsoidu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Atomové jádro tvaru elipsoidu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace