Bakteriální gen v broukovi

16.3.2012
Hypothenemus hampei, skutečná velikost asi 1,5 cm, foto: Sherry Bracken, licence Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Kolumbijsko-korejsko-americkému týmu biologů pod vedením Doc.Jocelyna K. C. Roseho z Cornell University v Ithace ve státě New York se podařilo v genomu kávového kůrovce, brouka Hypothenemus hampei z čeledi nosatcovitých, odhalit gen, který původem pochází z jeho střevních bakterií, což je velmi řídký jev. Tzv. horizontální přenos genu mezi různými druhy je běžný jen mezi bakteriemi, u vyšších živočichů ho pozorujeme velmi zřídka. Gen HhMAN1 kóduje enzym mananázu, kterou nenajdeme u žádného jiného druhu hmyzu, ani u blízce příbuzného Hypothenemus obscurus. Mananáza rozkládá polysacharid galaktomanan, což druhu Hypothenemus hampei skýtá velkou výhodu – může trávit oplodí kávových bobulí. Tento původně africký brouk nyní decimuje kávové plantáže celého světa. Jaký byl přesný mechanismus přenosu genu HhMAN1 není zatím jasné. Foto: Sherry Bracken, licence Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

 
Odeslat komentář k článku "Bakteriální gen v broukovi "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Bakteriální gen v broukovi " e-mailem

Diskuse/Aktualizace