Bakteriální rozklad PET

14.3.2016
Reakční schéma balteriálního rozkladu PET na ethylenglykol a tereftalovu kyselinu.

PET neboli polyethylentereftalát je velmi rozšířeným plastem. Jeho celosvětová roční produkce dosahuje 56 milionů tun. Vyrábějí se z něj kromě jiného velmi rozšířené plastové lahve na nápoje, ale i textilní vlákna. Stejně jako naprostá většina ostatních plastů se i PET v přírodě špatně rozkládá. Doposud jsme znali jen několik druhů hub, které to dokážou. Až nyní tým japonských vědců pod vedením Koheie Ody z Kjótského vysokého učení technického odhalil a pojmenoval bakterii Ideonella sakaiensis z čeledi Comamonadaceae, která se jím živí. Nalezli ji velmi jednoduchou, leč účinnou metodou. Prozkoumali na 250 zlomků PET sebraných v přírodě. Na jednom z nich, které pocházel z okolí továrny na recyklaci plastových lahví, nalezli I. sakaiensis. K rozkladu PET používá pouhých dvou enzymů. V prvním kroku dojde k depolymeraci na 2-hydroxyethyltereftalovou kyselinu, kterou druhý enzym rozkládá na její složky, ethylenglykol a tereftalovou kyselinu. Ty Ideonella sakaiensis využívá jako svůj hlavní zdroj uhlíku. Reakční schéma vidíme na obrázku.

 
Odeslat komentář k článku "Bakteriální rozklad PET "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Bakteriální rozklad PET " e-mailem

Diskuse/Aktualizace