Bakterie produkují sraženiny

9.9.2009

Prof.Keťiao Wang se svými kolegy z Chuačungské zemědělské univerzity v čínském Wuchanu popsali jeden z kmenů mikroorganismu Brachybacterium, která běžně žijeme v sedimentech na mořském dně. Lze jich využít při ochraně životního prostředí, protože manganaté ionty oxidují na oxid manganičitý, jehož sraženinu pohlcují. Čerstvě vzniklá sraženina vzápětí absorbuje zinečnaté a nikelnaté ionty, čímž ještě přispěje k vyčištění okolního prostředí. Práce prof. Judy Wall z University of Missouri College of Agriculture, Food and Natural Resources dokládá, že nejde o ojedinělé chování. Zabývá se totiž studiem baktérií, které z ve vodě rozpustných iontů uranu vytváří nerozpustný oxid uraničito-uranový.

Sraženin, které produkují baktérie, můžeme užít i k jiným účelům než ochraně prostředí. Prof.Lynne Macaskie z University of Birmingham studuje možnosti nasazení mikroorganismů při produkci kostních implantátů. Bakterie rodu Serratia dokáží pevně přilnout k povrchu a produkovat hydroxyapatit Ca5(PO4)3(OH), látku velmi podobnou fosforečnanu vápenatému, podstatné složce kostní tkáně. Po vytvoření potřebného tvaru se vypálením materiál zpevní a sterilizuje. V současné době se kostní implantáty získávají hlavně z jiných kostí osoby, která je potřebuje. Je známa i technologie jejich výroby z hydroxyapatitu postupným nastřikováním vrstev potřebného tvaru.

 
Odeslat komentář k článku "Bakterie produkují sraženiny "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Bakterie produkují sraženiny " e-mailem

Diskuse/Aktualizace