Bezdotyková detekce fotonu

22.3.2007

Až donedávna platilo, že pokud chceme zjistit přítomnost fotonu, musíme ho pohltit v nějakém měřícím zařízení. Nicméně skupině francouzských fyziků se zdařilo spektroskopicky zaznamenat vliv fotonu mikrovlnného záření na silně excitovaný atom rubidia při teplotě 0,8 K aniž by byl tímto atomem absorbován. Foton je vlastně elektromagnetická vlna, takže není až tak překvapující, že by měl vliv záporně nabitý elektronový obal atomu. Nicméně provedení takového experimentu není vůbec snadné a jde o velký úspěch francouzské vědy.

 
Odeslat komentář k článku "Bezdotyková detekce fotonu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Bezdotyková detekce fotonu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace