Bílkovinný komplex uranu

13.2.2009

Zajímavou bílkovinu připravili chemici z University of Chicago a Argonne National Laboratory vedení Chuanem He. Vytváří komplexní sloučeninu s uranylovým anionem UO22+, což je jeho nejrozšířenější forma v roztoku. Vyšli z bílkoviny NikR, která v bakterii Escherichia coli řídí metabolismus nikelnatých iontů. Vytváří s nimi komplex, který se váže na specifická místa jejího genomu, čímž zabrání vzniku jiných proteinů, které do buňky přenášejí nikelnaté kationy. Ni2+ se nachází v dutině uvnitř molekuly proteinu a tvoří s ní čtyři chemické vazby. Změnou pouhých tří aminokyselin dosáhli toho, že v dutině molekuly proteinu se lépe váže šesti vazbami uranylový iont. Jejich práce může nalézt uplatnění při likvidaci znečištění životního prostředí, detekci přítomnosti uranu anebo při léčbě jím způsobených otrav.

 
Odeslat komentář k článku "Bílkovinný komplex uranu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Bílkovinný komplex uranu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace