Biopaliva – chybný výpočet nebo alibismus?

16.8.2012
Acta non verba

Tisková zpráva Acta non Verba: V posledních letech byla zpochybněna celá řada předpokladů, které stály u zrodu koncepce biopaliv. Hlavním důvodem pro zavedení biopaliv bylo úsilí o snížení emisí CO2. To se neděje a výroba biopaliv naopak produkuje více tohoto plynu oproti výrobě klasických paliv.

Obecně prospěšná organizace Acta non verba po mnoha peripetiích získala studii, kterou zadalo Ministerstvo životního průmyslu. Jedná se o takzvanou LCA („LIFE CYCLE ASSESSMENT“) studii. Měla odpovědět na otázku, jak si stojí emise CO2 při výrobě biopaliv v porovnání s těmi klasickými. Ze studie jasně vyplývá, že zvýšení produkce CO2 při výrobě biopaliv je dokonce značné. Při výrobě paliva MEŘO z řepky olejky vzniká 5,3x více CO2 než při výrobě nafty. Srovnání výroby lihu (EtOH) a benzínu vyznívá jen o málo lépe. Produkce lihu ze pšenice vyprodukuje 5,1x více CO2 než výroba benzínu.

Zadavatel studie, kterým je ministerstvo životního prostředí, tedy ví, že výroba biopaliv produkuje 5x více CO2 oproti klasickým palivům. Jak to, že s tím tento úřad jako hlavní hlídač produkce CO2 něco nedělá? Je to jednoduché. Stačí zavřít obě oči a použít malý trik. Řekne se, že spalování biopaliv v motorech aut neprodukuje žádný CO2, protože rostliny jej pohlcovaly v průběhu svého růstu. Fosilním palivům se pak jen přičte k tíži CO2, který vzniká při jízdě, a je to. Pak už to vyjde a biopaliva vyhrají.

Univerzitní profesor Ing. Miroslav Kutílek, DrSc., má podobně kritický názor: „Zásahy administrativního a upraveného ekonomického charakteru směřující ke snížení emisí CO2 nemohou vést ke zpomalení nebo dokonce k zastavení současného přírodního klimatického cyklu. Výzkum a realizace uváděných opatření vedou nejen k plýtvání penězi ale také k dosud nehodnoceným ekologickým škodám.“

Ředitel obecně prospěšné organizace Acta non verba Vojtěch Razima dodává: „Všechno nasvědčuje tomu, že ministerstvo dobře ví, že biopaliva jsou pouze drahým plýtváním a situaci jen zhoršují. Alibisticky však před skutečností zavírá oči. Proto jsme dnes vyzvali ministra Chalupu, aby jeho úřad celou záležitost s biopalivy přehodnotil. Máme za to, že vláda ČR by si měla nechat vypracovat komplexní studii na téma užitečnost biopaliv. ANV společně s týmem spolupracovníků formulovala otázky, na které by veřejnost měla znát odpovědi.“

akademon.cz 16.8.2012: Německá akademie věd Leopoldina vydala prohlášení, v němž označuje biopaliva za nejméně vhodný způsob využití obnovitelných zdrojů, navíc konkurující pěstování potravin. Leopoldina byla založena roku 1652, je tedy o osm let starší než její britská obdoba, The Royal Society. Roku 1670 začala vydávat vlastní vědecký časopis. V tom ji Royal Society předběhla, protože její vědecký časopis začal vycházet jako první na světě již roku 1665. Pojmenování nese na počest německého císaře Leopolda I, který ji roku 1677 udělil zvláštní privilegia.

nuclear 18.8.2012: Plný souhlas. Problém CO2 se dle mého názoru nadhodnocuje. Až bude k dispozici nějaký pokročilý zdroj energie, prostě k těm molekulám dodáme nazpět tu energii kterou jsme předtím vzali. Zdravý rozum by řekl, že dobře organizovaný vývoz potravin, musí být i ekonomicky výhodnější, než domácí spotřebování v nádrži auta. Takový program běžel mezi Ukrajinou a Libyí: plukovník si dohodl pronájem pěstovací půdy na potravinové obilí,protože v Libyi taková půda není. V dnešní době například Namibie má zásoby uranu, a rovněž problém velkých rozloh kde se nedá pěstovat. Navíc možná problém ozbrojených volně se pohybujících skupin lidí :),zde to asi chce komplexní pomoc.

Ing. Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s. 18.9.2012: Minulý týden se Evropská unie nechala slyšet, že nejspíše omezí používání biopaliv založených na zemědělských plodinách a zastaví dotace. EU se obává, že tato paliva jsou k životnímu prostředí méně šetrná, než se předpokládalo, a že jejich masivní podpora má negativní dopad na produkci a cenu potravin. Podle plánu EU by měly být odstraněny veškeré státní dotace na biopaliva vyráběná ze zemědělských produktů jako pšenice či cukr. Dojít by k tomu mělo po vypršení současné legislativy v roce 2020. Pár dní po unii vytáhla do boje s biopalivy i francouzská vláda, která hodlá vyzvat svět k zastavení růstu jejich produkce.

ČR propásla šanci stát se lídrem jednání o biopalivech. Nyní se situace změnila. Doufáme, že ČR nebude zase jen reagovat na cizí návrhy, že zase jenom nepočkáme, co nám nařídí z Bruselu. To by byl ten nejhorší přístup. Proto jsme dnes znovu vyzvali premiéra, aby vláda nechala vypracovat komplexní studii na téma užitečnosti a budoucnosti biopaliv. Následně by měla proběhnout veřejná a odborná diskuze a potom bychom se měli dohodnout, co a jak s biopalivy v ČR dál. Měli bychom vědět, co by asi bylo nejlepší pro náš malý český rybníček. Nikoliv nejlepší pro pana Babiše nebo pro, jistě neméně roztomilé, lední medvědy. A to bychom pak měli prosazovat v Bruselu. Co si nerozhodneme sami, rozhodnou za nás jiní.

Extrakt LCA studie je možné si prohlédnout zde.

Odeslat komentář k článku "Biopaliva – chybný výpočet nebo alibismus? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Biopaliva – chybný výpočet nebo alibismus? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace