Biopaliva pod kritikou

6.2.2012
Lničká setá (Camelina sativa) se jeví jako vhodný zdroj biopaliva, protože roste i na půdách pro potravinářské plodiny nevhodných.  Wikimedia Commons, GNU Free Documentation License.

internetový bulletin Svět biotechnologií: Historie nám mnohokráte potvrdila pravdivost moudra našich předků, že cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Zejména naše zkušenosti také varují před přerodem dobrých úmyslů ve fanatismus víry ve vlastní pravdu. Infekce fanatismu stále více ohrožuje tažení Evropské unie za záchranu planety Země před oteplováním. Každý ostatně vidí, jak se v květnu naše země žlutí; není to proto, že bychom snědli tolik řepkového oleje. Brusel nás nutí vyrábět MERO (methylester řepkového oleje) a povinně ho přidávat do nafty. Jenže poctivé kalkulace ukazují, že výroba MERO je ztrátová, jak energeticky, tak ekologicky. Evropská komise zjistila, že biopalivo z palmového oleje, ze sóji a z řepky olejné vede, jsou-li zohledněny i vedlejší vlivy výroby, k produkci většího množství emisí skleníkových plynů než fosilní paliva. Hodnocení vedlo k závěru, že biopalivo z řepky olejné, která je zdrojem 80 % biopaliva spotřebovaného v Evropě, nesplní současné požadavky EU na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020. Bohužel, fanatismus zabránil, aby si příslušní činitelé v EU energetické náklady a uhlíkovou stopu výroby MERO spočítali dříve, než vybudovali systém dotací, který se bude tvrdě bránit rušení, neboť vyhovuje pěstitelům řepky a výrobcům MERO. V Německu každé páté pole je obsazeno plodinami pro získání alternativní energie. Činí to 2,2 miliony ha a opět řepka vede. Následuje kukuřice (800 000 ha) na výrobu bioplynu. Protože Evropané zcela neekologicky chtějí také jíst (a to dobře), zabraná půda se musí někde nahradit. Kde? Přece v rozvojových zemích! Tam je to sice s potravinami horší, ale za eura svoji půdu obětují. Profesor Harald Witzke z Humboldtovy univerzity a zemědělský odborník Steffen Norlepp spočítali, že Evropa si pro své potřeby tímto způsobem obsazuje v rozvojových zemích plochu velkou jako Německo – 35 milionů ha.

Pavel 6.2.2012: Dobrý den. Tento článek jsou opsané první dva odstavce z článku v Oslu http://www.osel.cz/index.php?clanek=6114, pod kterým je ale podepsaný Jaroslav Drobník. Kdo od koho opisoval?

akademon.cz 6.2.2012: Tento dotaz asi musíte vznést na sdružení Biotrin, ke kterému patří jak prof.Drobník, tak paní Štěpánková. Akademon.cz obdržel email s internetovým bulletinem od paní Štěpánkové, proto by pod textem měla být podepsána ona. Vzhledem k tomu, že oba jmenování jednají ve vzájemné shodě, sotva mohlo dojít k porušení autorských práv. Možná by bylo důležitější soustředit se na obsah textu.

Webovou stránku sdružení Biotrin najdeme zde.

Odeslat komentář k článku "Biopaliva pod kritikou "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Biopaliva pod kritikou " e-mailem

Diskuse/Aktualizace