Blanokřídlí paraziti

15.2.2017
Nahoře dospělý jedinec Bassettia pallida (a), dole Euderus set (d), K.L.Weinersmith et al., Tales from the crypt: a parasitoid manipulates the behaviour of its parasite host, Proc. R. Soc. B 2017 284 20162365; DOI: 10.1098/rspb.2016.2365, 25 January 2017.

Zajímavý vztah mezi blanokřídlým parazitem a parazitoidem popsal Scott E. Egan z Rice University v texaském Houstonu se svými kolegy. Parazitoidem nazýváme parazita, který svého hostitele nakonec zahubí. Parazitická žlabatka Bassettia pallida z čeledi žlabatkovitých (Cynipidae) klade svá vajíčka do tkání dubu Quercus geminata, který roste na atlantickém pobřeží od jižní Mississippi po jihovýchodní Virginii. Kolem larvy vznikne kulovitý útvar z postupně dřevnatící rostlinné tkáně, který ji chrání a poskytuje potravu, tzv. duběnka. B. pallida je cizopasníkem dubu. Na ni parazituje vosa Euderus set z čeledi Eulophidae, která změní chování larvy uvnitř duběnky tak, aby prokousala otvor ven, ucpala ho hlavou a umřela. Larva E. set v klidu dospěje a poté opustí úkryt skrze hlavu oběti. Na obrázku nahoře vidíme dospělého jedince Bassettia pallida (a), dole Euderus set (d) (K.L.Weinersmith et al., Tales from the crypt: a parasitoid manipulates the behaviour of its parasite host, Proc. R. Soc. B 2017 284 20162365; DOI: 10.1098/rspb.2016.2365, 25 January 2017.

Velmi podobné chování najdeme i mezi žlabatkou a mšicí, viz akademon.cz 15.3.2016: Cizopasník parazitoida.

 
Odeslat komentář k článku "Blanokřídlí paraziti "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Blanokřídlí paraziti " e-mailem

Diskuse/Aktualizace