Blesk zapálí jadernou reakci

24.11.2017
Citace:
T.Enoto et al., Photonuclear reactions triggered by lightning discharge, Nature 551, 481–484 (23 November 2017), doi:10.1038/nature24630
Zdroj
Animace jaderných reakcí spuštěných bleskem.

Úder blesku uvolní tolik energie, až spustí nukleární reakce. Elektrické pole blesku urychlí elektrony na relativistické rychlosti. Při interakcích s okolím dochází k zakřivení jejich dráhy, přičemž emitují vysoce energetické γ záření nazývané brzdné (angl. bremsstrahlung). Srážka takového fotonu s jádrem v ovzduší běžného atomu dusíku 14N, které obsahuje 7 protonů a 7 neutronů, spustí fotonukleární přeměnu. Vyrazí z něj jeden neutron, čímž vznikne nestabilní izotop 13N. Procesem, který nazýváme radioaktivní rozpad β+ se přemění na stabilní uhlík 13C, přičemž unikne pozitron (kladný elektron) a neutrino.Jednoduchou animaci shlédneme zde.

Popsanou radioaktivní přeměnu dokládají pozorování neutronů a pozitronů současně se vznikem blesku, které mají odpovídající energie. Lepší důkaz zatím nemáme. Částice vzniklé při fotonukleární reakci se zapojují do dalších procesů. Pozitron anihiluje s elektronem za uvolnění energie. Neutron přeměňuje další jádra dusíku 14N na 15N nebo uhlík 14C za uvolnění protonu. Schematické znázornění bleskem vyvolaných jaderných procesů vidíme na obrázku.

 
Odeslat komentář k článku "Blesk zapálí jadernou reakci "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Blesk zapálí jadernou reakci " e-mailem

Diskuse/Aktualizace