Boj o nejdražší úspory na světě

4.4.2011

Práce analyzuje vývoj podpory výroby elektrické energie ze sluneční energie v České republice a souběžně také nárůst produkce elektřiny v posledních pěti letech. Na základě kritického zkoumání těchto dat dochází k závěrům, které jsou v zásadním rozporu s tím, jaké cíle stát deklaruje jako důvod podpory fotovoltaiky. Ukazuje se totiž, že nejsou plněna ani ekonomická, ani národohospodářská zadání, která jsou s podporou fotovoltaiky spojována. Naopak dochází k tomu, že podpora tohoto i dalších „obnovitelných? zdrojů přináší dosti zásadní ekonomické komplikace. „Obnovitelné zdroje? tak nepřinášejí řešení ekonomických ani ekologických potíží. Naopak jejich masivní podpora vede k prudkému růstu výroby a tedy k vynucenému umisťování stále většího objemu „drahé energie? na trhu. Tím je ale celá myšlenka „obnovitelných zdrojů? velmi diskreditována v očích veřejnosti, neboť prosazování těchto zdrojů je objektivně důvodem růstu ceny elektrické energie. Vedle toho má tento vývoj negativní dopad na konkurenční schopnost průmyslu a dalších výrobních odvětví i na odvětví služeb. Podobně vede podpora „obnovitelných zdrojů? ke zvyšování inflačních tlaků.

akademon.cz 4.4.2011: Můžete namítnou, že kritizovat umí každý. Jak podporovat obnovitelné zdroje, když nejsou konkurence schopné? Co zkusit místo konkrétních dotací podporovat výzkum, aby se ekonomicky výhodnými opravdu staly?

Lubomír Vrána 7.4.2011: Trochu mi vadí, že se nadbytečně otíráte o socialistické pětiletky a o Marxe a Lenina. To se teď v každém článku musí? Je to jako nynější žurnalistické připomínky v ženských časopisech k jakémukoliv tématu, že teď máme ty banány a můžeme studovat v New Yorku a dříve jsme to neměli. Ale k věci. V mnohém s vámi souhlasím. Možná, že by to chtělo asi rozbor:

1) Ve společnosti permanentně existují síly, které jsou silnější než tržní, myslím tím na běžné obchodní úrovni. Podnikatelé se přece moc tržně nechovají. Když už jsou hodně slušní, tak si zařídí aspoň ty dotace. Nebo se s konkurencí dohodnou. V horším případě něco ukradnou nebo použijí jiné násilí. A je to. On ten trh má asi hodně úrovní a v té hierarchii jsou vždy nejvýš a nejmocnější političtí podnikatelé. Právní stát u nás, no to je snad sranda. A ono to nebude asi o moc lepší i jinde.

2) Trh má zajisté evoluční vlastnosti. Bohužel ta evoluce jedná hodně oportunisticky. Na techologický a tím i hospodářský vývoj víc než tržní síly působily válečné konflikty nebo jiné politické soupeření (SSSR - USA). Trhu zřejmě chybí účinné vize vývoje.

Ještě k netradičním energetickým zdrojům. Kdysi jsem k tomu prodělal několik školení jako pracovník v energetice. Ony ty zdroje, ale i různá zateplení budov a další opatření ekonomicky vesměs nevycházejí. Jeden mírně cynický ekonom, který nás školil, nám kdysi řekl: Nejlépe to vychází, když se to ukradne. Dotace už jsou horší řešení. A bez nich je to úplně ztracené.

nuclear 16.4.2011: Všechno je to o politice, což pravidelně -někdy peprně- kritizuji. Proč totiž od doby, kdy byl spuštěn první množivý jaderný reaktor, už není elektřina zdarma pro každého obyvatele planety, což je podle mne legitimní požadavek občana 21 století? FBR reaktor si vyrobí svoje palivo sám, ba ještě něco navíc, a je prý 10 krát tepelně výkonnější než běžný VVER.

akademon.cz 16.4.2011: To by nejspíš měla být zadarmo i elektřina z tepelných elektráren, protože uhlí se nemusí vyrábět vůbec, stačí ho jen „sebrat“ ?.

Plný text článku Smrčka, L.: Boj o nejdražší úspory na světě. In: Fotovoltaika a růst cen elektřiny. Sborník textů. BP tisk Příbram, 2010, s.55-61, ISBN 978-80-86547-97-8 najdete zde.

Odeslat komentář k článku "Boj o nejdražší úspory na světě "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Boj o nejdražší úspory na světě " e-mailem

Diskuse/Aktualizace