Boj se, chřipko!

5.10.2013
struktura nového inhibitoru endonukleázového centra virové RNA polymerázy

Novou účinnou látku proti chřipkovým virům odhalil vědecký tým z Rutgers University v Piscataway v New Jersey, Rochester University a společnosti TAXIS Pharmaceuticals Inc. v North Brunswick pod vedením prof.Edwarda Arnolda (RU). Pomocí rentgenové strukturní analýzy popsali endonukleázové centrum virové RNA polymerázy. Tento enzym má dvě funkce, jednak štěpí pomocí endonukleázového centra molekuly RNA, druhak je umí i připravit. Štěpení je důležitým krokem při množení chřipkových virů. Virová polymeráza rozštěpí mRNA hostitelské buňky na část, podle níž ji buňka identifikuje, a na zbytek, který nese informaci o struktuře DNA, jež se má vyrobit. Tu pak nahradí vlastní virovou RNA, podle níž hostitelská buňka produkuje virové bílkoviny v domnění, že jde o její vlastní. Stačilo nalézt vhodnou sloučeninu, která se do aktivního centra pevně naváže, čímž zablokuje jeho fungování. Její strukturu vidíme na obrázku. Jde o zcela novou třídu přípravků proti virům, jež míří na krok, který viry při množení nemohou obejít.

mRNA je jednovláknová nukleová kyselina, která slouží jako vzor pro výrobu bílkoviny na základě informace přepsané z molekul DNA. Zkratka „mRNA“ pochází z anglického messenger RNA.

 
Odeslat komentář k článku "Boj se, chřipko! "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Boj se, chřipko! " e-mailem

Diskuse/Aktualizace