Byl objeven paměťový gen

17.1.2007
struktura alfa-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionové kyseliny - AMPA

Nedávná série prací v časopise Neuron znamená pokrok v odhalení mechanismu činnosti genu konsolidujícího naši paměť. Gen se nazývá Arc/Arg3.1 a k jeho expresi dochází v mozku při učení. Myši s nefunkčním genem nejsou schopny podržet vjemy v dlouhodobé paměti. Gen zřejmě reguluje výskyt receptorů pro nervový mediátor AMPA (alfa-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionová kyselina) na povrchu neuronů. Pohyb takových receptorů modifikuje pevnost vazeb mezi neurony, která je esenciální pro učení a paměť.

Odeslat komentář k článku "Byl objeven paměťový gen "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Byl objeven paměťový gen " e-mailem

Diskuse/Aktualizace