CO2 dodá energii

24.9.2018
Citace:
A.Khurram et al., Tailoring the Discharge Reaction in Li-CO2 Batteries through Incorporation of CO2 Capture Chemistry, Joule, Available online 21 September 2018, https://doi.org/10.1016/j.joule.2018.09.002
Zdroj
Schéma elektrochemického článku lithium - oxid uhličitý.

Až 30% vyrobené energie spotřebují moderní elektrárny na zachycení vznikajícího oxidu uhličitého CO2. Zajímavý návrh baterie, která by zlevnila celý proces a ještě vyrobila elektřinu, testují experti z MIT. Oxid uhličitý z kouřových plynů nejprve standardně zachytí pomocí organická sloučenina se skupinou NH2aminu?. Jeho vodný roztok přivádějí na uhlíkovou anodu elektrochemického článku. Po oxidaci a reakci s lithným iontem Li+ vzniká nerozpustný uhličitan lithný Li2CO3. Zdrojem lithných kationů je lithiová katoda. Kvůli reaktivitě lithia obě elektrody odděluje nevodný elektrolyt. Uvolněný amin lze opět použít k zachycení dalšího oxidu uhličitého. Schéma navrhovaného elektrochemického článku vidíme na obrázku.

Uhličitan lithný usazený na uhlíkové elektrodě v podobě hustých bílých jehliček na snímku rastrovací elektronového mikroskopu. Ve výseku označeném Pristine vidíme původní stav elektrody (foto  Aliza Khurram, Mingfu He, Betar M.Gallant, Tailoring the Discharge Reaction in Li-CO2 Batteries through Incorporation of CO2 Capture Chemistry, Joule 2018).„Dvě prostředí, vodný roztok aminů a nevodný elektrolyt, se běžně nepoužívají společně, ale zjistili jsme, že jejich kombinace přináší nové a zajímavé rysy, které mohou zvýšit napětí článku a umožnit trvalou konverzi oxidu uhličitého,“ zdůrazňuje podstatu objevu vedoucí výzkumného týmu Betar M. Gallant. Rovněž soudí, že „použitelné baterie lithium-oxid uhličitý jsou roky vzdálené.“ Zatím jde o koncept, který je třeba ještě dlouho testovat a vyvíjet. Nerozpustný uhličitan lithný, který se usazuje přímo v uhlíkové elektrodě, a možná oxidace aminu tamtéž představují dva zásadní problémy limitující fungování. Uhličitan lithný usazený na uhlíkové elektrodě v podobě hustých bílých jehliček vidíme na snímku rastrovací elektronového mikroskopu (obr. Aliza Khurram, Mingfu He, Betar M.Gallant, Tailoring the Discharge Reaction in Li-CO2 Batteries through Incorporation of CO2 Capture Chemistry, Joule 2018).

 
Odeslat komentář k článku "CO2 dodá energii "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "CO2 dodá energii " e-mailem

Diskuse/Aktualizace