Cena zraku

20.9.2015
Porovnání povrchových a hlubinných forem tetry mexické z jeskynní Micos a Pachón (Science Advances  11 Sep 2015: Vol. 1, no. 8, e1500363, DOI: 10.1126/sciadv.1500363).

je vysoká, protože organismy na něj vynakládá podle hmotnosti 5 - 15% veškerých svých energetických výdajů. To je opravdu hodně. Zjistili to Damian Moran, Rowan Softley a Eric J. Warrant ze švédské Lundské univerzity. Zkoumali zrakový systém známé akvarijní rybičky tetry mexické (Astyanax mexicanus). Její populace se během doby rozdělila do několika skupin. Některé žijí v krasových jeskynních systémech v temnotě a nedostatku potravy, jiné v řekách, které jeskyně napájejí. Tam mají světla i jídla mnohem více. Na obrázku vidíme porovnání povrchových a hlubinných forem tetry mexické z jeskynní Micos a Pachón (Science Advances 11 Sep 2015: Vol. 1, no. 8, e1500363, DOI: 10.1126/sciadv.1500363). Rozdíly ve velikosti oka a středního mozku jsou zjevné. Ryby, které žijí v temnotě, mají pochopitelně menší až zakrnělé oči, a s tím spojené výrazně menší části středního mozku, které odpovídají za zpracování zrakového signálu. Z jejich porovnání vyplynulo, že 1 g vážící tetřičky vynaloží na zrak 15% své úhrnné energetické bilance, zatímco těžší, 8,5 gramové jenom 5%.

 
Odeslat komentář k článku "Cena zraku "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Cena zraku " e-mailem

Diskuse/Aktualizace