Červeně fosforeskující modrý diamant

23.1.2008
diamant Hope (foto Smithonian Institution)

Ukázalo se, že největší modrý diamant na světě zvaný Hope světélkuje několik minut červeně po ozáření UV-světlem. Proti očekávání většina přirozených modrých diamantů fosforeskuje červeně, popřípadě modře nebo zeleně, kdy barva a trvání fosforescence jsou typické pro každý zkoumaný kámen, zřejmě proto, že fosforescence vzniká na základě defektů v chemické struktuře diamantu, kdy UV-světlo vypudí elektrony do vyšších energetických hladin. Pracovníci z Washingtonu, DC, nyní prozkoumali 67 přirozených modrých diamantů spolu s desítkami diamantů umělých . Mezi umělými žádný nesvětélkoval červeně, což by mohlo přispět při definici přírodních vs. umělých diamantů.

Odeslat komentář k článku "Červeně fosforeskující modrý diamant "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Červeně fosforeskující modrý diamant " e-mailem

Diskuse/Aktualizace