Chemická vazba na míru

7.7.2015

Vhodně nastaveným zářením odpovídající energie lze chemické vazby nejenom štěpit, ale i vytvářet. Potvrdily to experimenty týmu pod vedením Zohara Amitaye z izraelského Technionu. Hořčíkové páry za teploty 1.000 K ozařovali krátkým pulsy infračerveného záření o vlnové délce 833 - 847 nm a trvání 70 fs. Excitace jednotlivých atomů vedle ke vzniku dimerů Mg2.

25.7.2015: Chemické reakce může ovlivnit i terahertzové záření, což je oblast elektromagnetického spektra mezi mikrovlnným a infračerveným zářením o vlnové délce mezi 100 a 1.000 mikrometry. Jeho energie je podstatně menší, než energie chemické vazby. Dokáže však rozhýbat atomy kyslíku naadsorbované na rutheniový povrch, takže dojde k více srážkách s molekulami oxidu uhelnatého CO, a tudíž se ho více zoxiduje na oxid uhličtý CO2. Jde o chemickou reakci, která probíhá v automobilových katalyzátorech. Při svých experimentech to zjistil Jerry LaRue se svými kolegy ze SLAC National Accelerator Laboratory v Kalifornii.

 
Odeslat komentář k článku "Chemická vazba na míru "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Chemická vazba na míru " e-mailem

Diskuse/Aktualizace