Chemické čerpadlo

18.4.2017
Citace:
S.Das. et al., Harnessing catalytic pumps for directional delivery of microparticles in microchambers, Nature Communications 8, Article number: 14384 (2017), doi:10.1038/ncomms14384)
Zdroj
Schématické znázornění chemického čerpadla hnaného rozkladem peroxidu vodíku.

Zajímavou metodu, jak využít imobilizované chemické reakce pro rozpohybování kapaliny, studoval chemický tým z Pennsylvania State University a University of Pittsburgh. Na skleněném podkladu vytvořili zhruba 200 proužků z platiny nebo zlata. Jejich rozměry byly 15 x 0,02 mm a mezery mezi nimi 0,04 mm. Platina sloužila jako katalyzátor k rozkladu peroxidu vodíku H2O2 přítomného v roztoku. Pokud jeho koncentrace v systému rovnoměrně klesala ve směru kolmém na platinové proužky, vedly rozdíly v hustotě způsobené chemickou reakcí ke vzniku ustáleného proudění kapaliny. Na tomto videu vidíme, jak unáší drobné polystyrenové kuličky použité právě pro jeho zviditelnění.

Obdobně funguje i čerpadlo založené na odlišné chemické reakci. Enzym ureáza imobilizovaný na zlatých proužcích hydrolyzoval močovinu CO(NH2)2 přítomnou v roztoku na amoniak a oxid uhličitý. Změny koncentrace spustily ustálené proudění i v tomto případě.

 
Odeslat komentář k článku "Chemické čerpadlo "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Chemické čerpadlo " e-mailem

Diskuse/Aktualizace