Chemomechanika

3.2.2009
Chemická struktura kyseliny D-dibenzoylvinné.

Hans-Jörg Schneider a Kazuaki Kato z Universität des Saarlandes v německém Saarbrückenu studují chemomechanické polymery, tedy látky, které vratně mění svůj tvar působením různých chemikálii. Podařilo se jim připravit chitosanový gel, který rozdílně reaguje na přitomnost izomerů derivátu kyseliny vinné. Její molekula se vyskytuje ve dvou podobách o naprosto stejném složení HOOCCH(OH)CH(OH)COOH a odlišné struktuře, jež se od sebe liší jako předmět a jeho odraz v zrcadle. Každá z nich stáčí rovinu polarizované světla jiným směrem. Nazýváme je D a L. Vystavíme-li chitosanový gel působení D dibenzoylvinné kyseliny, jeho objem poklesne o 94%, zatímco působení L formy vyvolá pokles pouze o 20%. Chitosan je aminopolysacharid podobný chitinu, jež je podstatnou součástí krunýřů členovců včetně hmyzu. Na objem chitosanového gelu má silný vliv i pH prostředí. Popisované experimenty probíhaly za konstatního pH. Pro úplnost dodejme, že umíme připravit i opticky neaktivní izomer kysleiny vinné, kyselinu meso-vinnou.

Schneiderova a Katova práce představuje významný pokrok, protože až doposud byl hlavní předmětem studia chemomechanických jevů vliv kyselosti či zásaditosti prostředí (pH). Poslední experimenty ukazují, že je bude možné užít při vytváření nových senzorů anebo třeba přímo při řízení chemických procesů, kdy změna tvaru bloku polymeru může např. ovládat ventil. Z tohoto hlediska je zajímavé chování methylmetakrylátového gelu, do jehož struktury jsou zabudovány speciální chemické skupiny, které mohou vázat ethylendiamin. Aminokyseliny a peptidy vyvolají změnu objemu této látky jen za přítomnosti měďnatých nebo zinečnatých iontů.

 
Odeslat komentář k článku "Chemomechanika "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Chemomechanika " e-mailem

Diskuse/Aktualizace