Chinonový akumulátor

3.4.2014
struktura 9,10-anthrachinone-2,7-disulfonové kyseliny

Zajímavý systém pro skladování elektrické energie testuje skupina prof.Michaela J.Azize z Harvard University. Jejich akumulátor vůbec nevyužívá drahých kovových iontů, ale chinonů, organických látek, které se mohou opakovaně redukovat a oxidovat. Nafionová membrána odděluje dvě uhlíkové elektrody. Na jedné z nich reaguje 9,10-anthrachinone-2,7-disulfonová kyselina, na druhé kyselina bromovodíková. Je-li elektřiny dostatek, brom Br2 se redukuje na kyselinu bromovodíkovou HBr a oxidací alkoholu vzniká chinon. Jako elektrolyt slouží kyselina sírová. Chemikálie se uskladňují v oddělených nádržích napojených čerpadlem na elektrochemických článek, kam se v případě potřeby přečerpávají nebo odvádějí. Kapacitu akumulátoru lze tímto způsobem neomezeně zvýšit, přičemž rozměry nejdražší části, membrány a elektrod, zůstávají omezené. Chceme-li elektřinu uskladněnou v podobě chemických sloučenin získat, připojíme zátěž a obě reakce se rozběhnou obráceným směrem. Protože chinony jsou levné, snadno dostupné sloučeniny, popsaný systém bude možné využít i ve velkém měřítku pro skladování větrné nebo sluneční elektřiny. Nevýhodou je nízké napětí, jež nepřesahuje 0,5 V, což je problém všech organických látek oproti kovům. Vyvážit by ho měla nízká cena. Proudová hustota 1,3 A/cm2 a výkon 0,6 W/cm2 nejsou špatné.

Petr Hroch 4.4.2014: Jo tak článek potřebuje elementární brom. No to by byl asi stejně příjemný provoz jako hliníkána.

Pavel 5.4.2014: V článku mi chybí informace, kolik hektolitrů chemikálií je zapotřebí na uskladnění jedné kWh. Protože to je to podstatné pro praktické nasazení.

5.4.2014: 1 kWh uskladníte asi ve 100 litrech roztoku, závisí samozřejmě i na koncetraci.

 
Odeslat komentář k článku "Chinonový akumulátor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Chinonový akumulátor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace