Chirurgický iKnife

19.7.2013

Chirurgický nástroj, který rozliší mezi zdravou a rakovinnou tkání, vynalezl Dr.Zoltan Takats z Imperial College London se svými kolegy. Základem zařízení iKnife, jak svůj vynález pojmenoval, je běžné zařízení pro elektrochirurgické úkony. K rozrušení či odstranění tkáně se využívá vysokofrekvenčního elektrického napětí, které malou část tkáně spálí teplem, jež při jeho působení vzniká. Při tom se uvolňují plynné zplodiny, které je třeba odsávat. Dr.Takats připojil hmotnostní spektrometr, který rovnou provádí jejich analýzu. Vzhledem k tomu, že běžné a rakovinné buňky mají složení velmi odlišné, i jejich spalné produkty se liší. Operatér tak okamžitě ví, v jaké tkáni drží svůj nástroj.

 
Odeslat komentář k článku "Chirurgický iKnife "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Chirurgický iKnife " e-mailem

Diskuse/Aktualizace