Chladnější ohřívá teplejší

4.12.2017
Citace:
K. Micadei et al. Reversing the thermodynamic arrow of time using quantum correlations. arXiv:1711.03323. Posted November 9, 2017
Zdroj
Srovnání přenosu tepla v klasickém a kvantově korelovaném systému dvou atomů.

V klasickém světě naší běžné zkušenosti zcela nemožný výsledek získala skupina kvantových fyziků na molekule chloroformu CHCl3. Pokud jsou kvantově korelované spiny mezi jádry 1H atomu vodíku a 13C atomu uhlíku v molekule CHCl3, přechází samovolně energie ze spinu s nižší energií (chladnějšího) na spin s vyšší energií (teplejší), zcela proti zákonům klasické fyziky. Funguje to pouze u molekul chloroformu s izotopem uhlíku 13C, protože mají poločíselný spin. Nejběžnější izotop uhlíku 12C má spin celočíselný, protože ho tvoří šest protonů a šest neutronů, tedy sudý počet částic.

Spinem nazýváme kvantovou vlastnost elementárních částic bez ekvivalentu v klasické fyzice. Můžeme ho chápat jako vnitřní moment hybnosti. Jeho jednotkou je Planckova konstanta h. Celočíselný spin znamená, že nabývá hodnot n.h, poločíselný (n + 1/2).h, kde n je celé číslo.

Přenos energie z chladného na teplejší je možná jen v mikrosvětě, kde panují odlišná pravidla. V našem běžném světě zůstává vše při starém a na završení takového procesu budeme i nadále muset vynakládat energii. Na základě výsledků obdobných pokusů snad bude možné v budoucnu sestrojit kvantový motor pracující na zcela jiných principech než stroje současné.

 
Odeslat komentář k článku "Chladnější ohřívá teplejší "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Chladnější ohřívá teplejší " e-mailem

Diskuse/Aktualizace