Chňap po trombinu

21.12.2017
Citace:
A.Shastri et al., An aptamer-functionalized chemomechanically modulated biomolecule catch-and-release system, Nature Chemistry 7, 447–454 (2015), doi:10.1038/nchem.2203
Zdroj
Mikrofluidní separační systém pro oddělení trombinu ze směsi biomolekul. Velikost zařízení je v mikrometrech.

Nepatrný gelový výčnělek zachytí pomocí selektivně reagující DNA molekulu bílkoviny trombinu ze směsi nejrůznějších biologických makromolekul. Po poklesu pH na hodnotu 3,2 se gel smrskne a stáhne trombin do spodního laminárně proudícího vodného roztoku, čímž dojde k oddělení a vyčištění bílkoviny. Zvýšením pH na 7,2 nastartujeme celý proces znovu. Důvtipný chemomechanický separační systém zhotovil tým chemiků z Harvard University. Trombin je glykoprotein (sloučenina bílkoviny se sacharidem), který hraje důležitou roli při srážení krve (hemokoagulaci). Schéma mikrofluidního separačního systému mikrometrových rozměrů vidíme na obrázku.

Detail zachycení jediné molekuly trombinu gelem shlédneme na animaci. Netřeba podotýkat, že posazením odlišné molekuly DNA na vršek gelových výčnělků lze oddělovat jiné molekuly. Jako hydrofilní gel posloužil kopolymer akrylamidu CH2=CHCONH2 a akrylové kyseliny CH2=CHCOOH. Při vyšším pH jeho karboxylové skupiny -COO- nesou náboj, takže se na ně dobře napojují molekuly vody a pronikají mezi jednotlivé makromolekuly polymeru. Objem gelu je velký. Při poklesu pH přejdou karboxylové skupiny na strukturu -COOH bez náboje. Molekuly vody jsou vytlačovány z prostorů mezi molekulami polymeru, tudíž objem gelu klesá.

 
Odeslat komentář k článku "Chňap po trombinu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Chňap po trombinu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace