Chuť pro příliš mnoho soli

23.3.2013

Na rozdíl od dalších čtyř základních chutí (sladkou, umami, kyselou a hořkou), sodné soli mohou být účinné zároveň kladně i záporně podle koncentrace. Nižší koncentrace soli jsou vnímány buňkami obsahujícími sodíkový kanál ENaC. Badatelé pracující s chuťovými vjemy u myší zjistili,že vysoké koncentrace soli aktivují „kyselé“ i „hořké“ citlivé buňky a že chování odpuzující sůl se nevyskytuje u myší, které neobsahují tyto dráhy. Znamená to, že zvířata odvrhují potraviny obsahující extrémní a tedy škodlivé hladiny soli. Může to vést i k vyvinutí selektivních receptorových modulátorů, které by regulovaly naši silnou chuť pro slané jídlo.

Odeslat komentář k článku "Chuť pro příliš mnoho soli "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Chuť pro příliš mnoho soli " e-mailem

Diskuse/Aktualizace