Chybějící mikroorganismus

7.5.2015

Mikroorganismy Archea představují jednu ze tří domén (nadříší) organismů. Na Zemi se objevili před 3,5 miliardami let, jde tedy o nejstarší přežívající formou života. Dvě zbývají domény jsou bakterie a eukaryotní (jaderní), do níž patříme i my. Předpokládá se, že eukaryotní organismy se mohly z této prastaré formy života vyvinout, ale doposud jsme neznali spojovací článek mezi nimi. Podařilo se ho pomocí molekulárně genetické analýzy nalézt mezinárodnímu vědeckému tým pod vedení Thijse J. G. Ettemy z Uppsalské univerzity ve Švédsku. Ve vzorcích odebraných v poli hydrotermálních průduchů Lokiho Hrad ve středním Atlantiku nalezli nový kmen mikroorganismů Archea zvaný podle místa svého prvního nálezu Lokiarchaeota. K eukaryotním organismům mají mnohem blíže než všichni ostatní příslušníci jejich domény.

 
Odeslat komentář k článku "Chybějící mikroorganismus "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Chybějící mikroorganismus " e-mailem

Diskuse/Aktualizace