Chytrý kondenzátor

22.3.2017
Citace:
M.S.Sarwar et al., Bend, stretch, and touch: Locating a finger on an actively deformed transparent sensor array, Science Advances 15 Mar 2017, Vol 3, No. 3, e1602200, doi: 10.1126/sciadv.1602200
Zdroj
Nahoře schéma vodivých kanálků v elastických nevodivých vrstvách, dole fungování kapacitního senzoru. M.S.Sarwar et al., Bend, stretch, and touch: Locating a finger on an actively deformed transparent sensor array, Science Advances 15 Mar 2017, Vol 3, No. 3, e1602200, doi: 10.1126/sciadv.1602200.

Kapacitní klávesnice nebo touchpady jsou běžnou součástí mnoha elektronických zařízení. Doposud špatně rozlišují mezi různými mechanickými stimuly. Stlačení mohou vnímat stejně jako ohnutí nebo protažení. Tým prof. Johna Davida Wyndhama Maddena z University of British Columbia problém vyřešil. Zhotovili kapacitní klávesnici ze dvou rovnoběžných elastických vrstev z polydimethysiloxanu [-O-Si(CH3)2-]n. Každou z nich prochází rovnoběžné kanálky o průřezu 1 x 0,4 mm paralelně s povrchem, přičemž kanálky v jedné vrstvě jsou kolmé na kanálky ve vrstvě druhé. Překřížení funguje jako kondenzátory. V místě křížení se kanálky ve spodní vrstvě rozšiřují na 1,2 mm, v horní vytvářejí smyčku o vnitřním průměru 3 mm a vnějším 5 mm, jak vidíme na obrázku nahoře. Vnitřek kanálků obsahuje polyakrylamidový gel s chloridem sodným kvůli vodivosti. Na zvýšení kapacity nemá vliv pouze přiblížení elektrod (kanálků), čehož lze dosáhnout i protažením či ohnutím, nikoliv pouze stlačením. Protože díky prstencové elektrodě elektrické pole kondenzátoru uniká ven, kapacitu výrazně zvyšuje i přiložení špičky prstu (obr. dole). Tímto způsobem eliminovali vliv nežádoucích deformací na fungování kapacitní klávesnice.

Několik zajímavých videí o fungování nové kapacitní klávesnice najdeme zde:

1) Normální fungování

2) Fungování při ohnutí

3) Vícenásobný dotek

4) Odolnost při polití kávou

 
Odeslat komentář k článku "Chytrý kondenzátor "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Chytrý kondenzátor " e-mailem

Diskuse/Aktualizace