Čichám, čichám trhavinu...

13.6.2010
Citace:
S.Belkin, Remote detection of buried landmines using a bacterial sensor, Nature Biotechnology 35, 308–310 (2017) doi:10.1038/nbt.3791
Zdroj
Struktura TNT (2-methyl-1,3,5-trinitrobenzen), nejběžnější trhaviny

Tým vědců z University of St. Andrews sestrojili zařízení, které je velmi citlivé k oxidům dusíku, jež unikají z většiny běžných trhavin. Jejich přístroj dokáže vyčichat uložené miny. Původně vylepšovali laser založený na polyfluorenu, což je sloučeniny, která po excitaci velmi silně luminuje (vyzařuje světlo). Její chování velmi silně ovlivňuje vazba na molekuly oxidů dusíku, takže změny v luminiscenci pozorujeme již při koncentraci 10 ppb (10 molekul NOx na miliardu jiných). Vzhledem k tomu, že oxidu dusíku jsou přítomné i ve výfukových plynech automobilů, nejspíš se v civilizované části světa nové zařízení neuplatní. Nicméně v pustinách Afghánistánu, asi největšího současného bojiště, by své místo najít mohlo, byť ochrana třeba automobilových konvojů bude nejspíš problematická i tam.

akademon.cz 20.10.2012: Charlotte D'Hulst se svými kolegy z City University of New York se vydala jinou cestou. Geneticky modifikovali obyčejnou myš. Zvětšili 500 x citlivost jejího čichu vůči oxidům dusíku, které uvolňují trhaviny běžné trhaviny. Využití hlodavců k odminování není novinkou. Belgická organizace APOPO k vyhledání min užívá trénovaných krys obrovských (Cricetomys gambianus).

12.3.2015: Vhodnými pomocníky pro vyhledávání pozemních min by se mohli stát sloni díky svému vynikajícímu čichu a slušné inteligenci. Při testech, které proběhly u městečka Bela-Bela, severně od jihoafrického hlavního města Pretorie, sloni Shan, Mussina a Chishuru nalezli téměř všechny ukryté vzorky trhaviny TNT (viz obr.), která v minách převládá. Jejich chybovost činila pouze několik procent, což je slušný výsledek.

12.4.2017: Vědci z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě pro vyhledávání min vypěstovali speciální bakterie. Geneticky je upravili tak, aby v přítomnosti oxidů dusíku vyzařovali modrozelenou fluorescenci. Terén se posype malými plastovými kuličkami s modifikovanými bakteriemi, kterou začnou svítit v místech, kde leží miny.

 
Odeslat komentář k článku "Čichám, čichám trhavinu... "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Čichám, čichám trhavinu... " e-mailem

Diskuse/Aktualizace