Čilá šroubovice

20.10.2014
Nahoře na  snímku pořízeném rastrovacím elektronovým mikroskopem ho vidíme z boku, samostatnou jednotku vidíme dole (obr. Nanopropellers and Their Actuation in Complex Viscoelastic Media, Debora Schamel, Andrew G. Mark, John G. Gibbs, Cornelia Miksch, Konstantin I. Morozov, Alexander M. Leshansky, and Peer Fischer, ACS Nano 2014 8 (9), 8794-8801).

Miniaturní šroubovici z oxidu křemičitého a niklu, která je schopna pohybu v biologických tekutinách, sestrojili experti z Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme, Stuttgartské univerzity a izraelského Technionu pod vedením Peera Fischera. Šroubovici z SiO2 o průměru 70 nm a délce 120 nm se třemi otáčkami zakončuje hlavička z niklu o průměru 40 nm. Pomocí nanofotolitografických technik připravili dosud zdaleka nejmenší zařízení tohoto typu. Napařováním pod různými úhly nechali na niklových čepičkách vyrůst pole šroubovic. Nahoře na snímku pořízeném rastrovacím elektronovým mikroskopem ho vidíme z boku, samostatnou jednotku vidíme dole (obr. Nanopropellers and Their Actuation in Complex Viscoelastic Media, Debora Schamel, Andrew G. Mark, John G. Gibbs, Cornelia Miksch, Konstantin I. Morozov, Alexander M. Leshansky, and Peer Fischer, ACS Nano 2014 8 (9), 8794-8801). Pohání je rotující magnetické pole (8000 A/m, frekvence 50 - 80 Hz), které roztočí niklovou čepičku a tím i šroubovici, která jako lodní šroub tlačí celek vpřed. Změna směru se provádí změnou osy rotace pole. Zařízení je tak malé, že se může pohybovat jen v tekutinách viskoznějších než voda. Experimenty proběhly v gelu kyseliny hyaluronové a směsi vody s glycerinem. V čisté vodě bez velkých organických molekul je Brownův pohyb způsobený nárazy molekul vody tak silný, že překoná sílu vyvolanou magnetickým polem a řízená plavba není možná. Očekává se, že podobné miniaturní mechanismy se uplatní v lékařství ať už pro řízenou dopravu účinných látek nebo k operativním zákrokům v nanometrovém měřítku. Popsané zařízení je tak malé, že může proniknout i do nitra buňky.

 
Odeslat komentář k článku "Čilá šroubovice "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Čilá šroubovice " e-mailem

Diskuse/Aktualizace