Cirkadiánní rytmus u sinic

4.11.2007

Většina organismů sleduje čas pomocí cirkadiánního mechanismu poháněného expresí určitých genů, avšak sinice mají hodiny zcela odlišné. Harvardští vědci ukázali, že v sinici Synechococcus elongatus se všechno točí okolo proteinu KaiC, který obsahuje různá fosforylační místa. Během 24hodinového období spolupracuje KaiA s proteinem KaiC a předává tam fosfátové skupiny na dvě vazebná místa, dokud se proces nezastaví zásahem proteinu KaiB, načež fosfáty odpadnou. Bylo zjištěno, že tu jde o časově koordinovaný proces, který probíhá i v sinicích chovaných ve zkumavce.

Odeslat komentář k článku "Cirkadiánní rytmus u sinic "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Cirkadiánní rytmus u sinic " e-mailem

Diskuse/Aktualizace