Cisgenní brambory

20.2.2016
Bramborová hlíza napadená plísní bramborovou (foto Agricultural Research Service/United States Department of Agriculture).

Brambory odolné proti plísni bramborové (Phytophthora infestans) vypěstovali pomocí technik genové manipulace genetici z nizozemské Universität Wageningen. Plíseň bramborová může zcela zničit celou úrodu, jak k tomu opakovaně došlo v Irsku ve čtyřicátých letech 19.století. Výsledkem byl známý hladomor, který vyhnal mnoho Irů z vlasti a způsobil, že ve světě žije více Irů než v Irsku samém. Použití odolné odrůdy umožní podstatné snížení dávek fungicidů na bramborových polích. Pro odpůrce genově modifikovaných neboli transgenních organismů tím vyvstal další problém. Ke genové modifikaci využili totiž bramborové geny z divoce rostoucích kmenů. Kulturní kultivar modifikovali geny téhož biologického druhu. Využili při tom moderní genetické techniky a nikoliv klasické křížení. Jde o geneticky modifikovaný organismus nebo ne? Takové organismy nazýváme jako cisgenní na rozdíl od transgenních. Na obrázku vidíme bramborovou hlízu napadenou plísní bramborovou (foto Agricultural Research Service/United States Department of Agriculture).

 
Odeslat komentář k článku "Cisgenní brambory "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Cisgenní brambory " e-mailem

Diskuse/Aktualizace