Co činí ze včely královnu

16.12.2010
Včela medonosná (Apis mellifica): 1 – trubec, 2 – královna, 3 – dělnice. V levé části jsou znázorněny jejich nohy ve větším zvětšení: a – košíček, b – kartáček pro sběr pylu. Obrázek převzat z Brehmova života zvířat, díl I., vydáno Nakladatelstvím J.Otto, společnost s r.o. v Praze, 1929.

Včelí královna má identickou sekvenci genů jako včelí dělnice, ale přesto se od nich liší v chování a ve schopnosti reprodukce. To lze částečně vysvětlit připojením methylových skupin na včelí DNA. Nyní bylo zjištěno, že existují velké rozdíly v methylaci více než 550 genů, většinou zapojených do základních buněčných pochodů, jako je metabolismus a syntéza RNA. Pracovníci univerzity v australské Canbeře zjistili, že místa methylace včelího genomu se vyskytují zejména tam, kde dochází k sestřihu RNA, u níž probíhá transkripce z genu. Zdá se, že methylace může ovlivnit proces sestřihu a vytvořit tak odlišné produkty genů.

Odeslat komentář k článku "Co činí ze včely královnu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Co činí ze včely královnu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace