Co je EUCAARI?

17.11.2007

EUCAARI je zkratka z European Integrated Project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality Interactions, což značí Evropský komplexní projekt o vlivu aerosolových oblaků na klima a kvalitu ovzduší. V první fázi se podařilo vyvinout velmi citlivý detektor aerosolů, který umí zachytit i částice o 3 nm. Celé území Evropy pak pokryla síť měřících stanic, která od na jara příštího roku započne sbírat údaje o působení aerosolů na klima našeho kontinentu. Tento projekt, stejně jako Argo (viz akademon.cz 4.11.2007) mají pro poznání zemského klimatu a hlavně jeho vývoje mnohem větší význam než apokalyptické nepodložené předpovědi Mezivládního panelu o klimatické změně (IPCC).

 
Odeslat komentář k článku "Co je EUCAARI? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Co je EUCAARI? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace