Co je lepší?

15.3.2019
Citace:
Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei; Fachartikel: Thünen Report 65
Zdroj
Pyrethrin I, insekticid rostlinného původu povolený v ekologickém zemědělství. Pochází z kopretiny starčkolisté (Chrysanthemum cinerariifolium).

Ekologické zemědělství nepřináší z hlediska emisí oxidu uhličitého do ovzduší žádnou výhodu. Organická půda obsahuje více uhlíku a emituje za rok zhruba o tunu méně CO2 na hektar, má však menší výnosy. Na stejné množství potravin potřebujeme více půdy. Při obdělávání se půda obecně více provzdušňuje a atmosférický kyslík reaguje s organickými látkami v půdě za vzniku oxidu uhličitého, který uniká ven.

U dobytka je to obdobné. Biokráva nadojí méně mléka a sežere stejně jako konvenčně chovaná dojnice. Zdravotní stav biozvířat je srovnatelný s běžným hospodářským zvířectvem.

Chemická struktura rotenonu, silného insekticidu povoleného v ekologickém zemědělství. Je jedovatý i pro vodní organismy, ale vyskytuje se v přírodě v některých luštěninách.Největší přinos biozemědělství představuje zachování druhové rozmanitosti, a to rostlin, ptáků, hmyzu i půdních organismů zvyšujících úrodnost půdy. Významné je rovněž efektivnější využití zdrojů, kvalitnější půda a průmyslovými hnojivy a pesticidy neznečištěné spodní vody i půda. Údaje pocházejí z metaanalýzy (analýza analýz), která zahrnovala 528 publikací, jež se soustředily na ochranu vod, úrodnost půdy, biologickou rozmanitost, ochranu klimatu, využití zdrojů a životní podmínky zvířat. Ze 33 srovnávacích parametrů mezi organickými a konvenčními farmami v 58% bylo biozemědělství lepší, u 28% nebyly rozdíly nalezeny a ve 14% na tom bylo lépe konvenční zemědělství.

akademon.cz 4.9:2015: Bio = prospěšné?

 
Odeslat komentář k článku "Co je lepší? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Co je lepší? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace