Co je viřník?

5.12.2018
Citace:
Michaloudi E, Papakostas S, Stamou G, Neděla V, Tihlaříková E, Zhang W, et al. (2018) Reverse taxonomy applied to the Brachionus calyciflorus cryptic species complex: Morphometric analysis confirms species delimitations revealed by molecular phylogenetic analysis and allows the (re)description of four species. PLoS ONE 13(9): e0203168. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203168 - V.Neděla et al., High-efficiency detector of secondary and backscattered electrons for low-dose imaging in the ESEM, Ultramicroscopy 184 (2018) 1–11, http://dx.doi.org/10.1016/j.ultramic.2017.08.003
Zdroj
Mikrofotografie viřníka druhového komplexu Brachionus calyciflorus,  Michaloudi et al. , CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

„Velkým problémem při studiu živočišných a rostlinných struktur je fakt, že tyto organismy a jejich části obsahují přirozeně velké množství vody, často se přímo ve vodě pohybují. Při studiu klasickým rastrovacím elektronovým mikroskopem (REM/SEM) bylo dosud nutno tyto objekty odvodnit a studovat mrtvé preparáty často problematicky deformované nebo vzorky hluboce mrazit,“ uvádí tisková zpráva Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR.

Díky detektoru elektronů ISEDS, který sestrojili vědci ze jmenovaného ústavu, lze nyní pomocí elektronového mikroskopu studovat biologické struktury s vysokým obsahem vody za živa. ISEDS (zkratka z Ionisation Secondary Electron Detector with an electrostatic Separator) je velmi citlivý a funguje dobře i při vysokém tlaku plynů. Kvality vylepšeného environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu dokládá objev čtyř druhů viřníků v druhovém komplexu Brachionus calyciflorus. Viřníci jsou vícebuněční zpravidla sladkovodní mikroskopičtí živočichové. Představují důležitou součást planktonu. Kmen viřníků zahrnuje na 2.000 druhů, přičemž mnoho dalších na objevení stále čeká.

Odborník na vodní živočichy a biodiverzitu Steven A. J. Declerck z Het Nederlands Instituut voor Ecologie a šéf celého projektu o miniaturních vodních tvorech říká: „Vířníci jsou průhlední živočichové, lidským okem nepostřehnutelní. Ve vodě se rychle pohybují a vidět je lze pouze mikroskopem. Pomocí nového detektoru elektronů se nám je podařilo zobrazit bez jakýchkoliv úprav zcela nepoškozené, což bylo až do současné doby nerealizovatelné. Tito živočichové jsou dobře známí. Jsou dokonce modelovým organismem, a přesto se pomocí metody zvané reverzní taxonomie podařilo objevit další skryté druhy.“

 
Odeslat komentář k článku "Co je viřník? "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Co je viřník? " e-mailem

Diskuse/Aktualizace