Co určuje tvar buněčných membrán

30.6.2007

Biomembrány jsou univerzální složkou všech buněk, bez nichž by nemohly existovat buňky jako takové, ani celá řada jejich vnitřních organel (jádro, mitochondrie, chloroplasty, endoplasmatické retikulum, Golgiho aparát atd.), které mají nejrůznější tvary. Nedávná počítačová simulace potvrdila, že zásadní úlohu v určování tvaru membrán a v jeho změnách hrají proteiny. Protože energie potřebná pro tyto poměrně velké změny v geometrii membrán je podstatně větší než vazebná energie mezi jednotlivými složkami (proteiny a lipidy), byl vysloven a potvrzen názor, že při určování tvaru membrán spolupůsobí interakce umožněná ohnutím membránových složek. Ukázalo se, že jakmile dojde k minimálnímu ohnutí membránové plochy, prudce se zvýší tendence k tvorbě shluků proteinů a následnému vytvoření váčků, jejichž poloměr odpovídá původnímu ohnutí membrány. Protože tady jde o obecný pochod, takové interakce fungují i mezi proteiny bez specifických vazebných oblastí.

Odeslat komentář k článku "Co určuje tvar buněčných membrán "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Co určuje tvar buněčných membrán " e-mailem

Diskuse/Aktualizace