Čuchám, čuchám kyslík

18.12.2016
Mikroskopický snímek dvojice neuronů B značených fluorescenčním barvivem. Bílá úsečka je 5 mikrometrů dlouhá (K.Bleymehl et al., A Sensor for Low Environmental Oxygen in the Mouse Main Olfactory Epithelium, 2016, Neuron 92, 1–8,  DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2016.11.001, CC-BY-NC-ND 4.0).

Myši jako jediní známí savci dokážou čichem identifikovat nedostatek kyslíku. Slouží jim k tomu zvláštní typ smyslových (senzorických) neuronů zvaný B. Stejně jako ostatní čichové buňky se vyskytuje ve sliznici čichových orgánů, avšak jeho reakce na jakékoli stimuly dosud nebyla pozorována. Zvládl to až převážně německý tým ze Sárské univerzity a Max-Planck-Forschungsstelle für Neurogenetik vedený Peterem Mombaertsem. Zajímavé je, že k jejich aktivaci a vyslání signálu do mozku dochází při nízké koncentraci kyslíku. Spustí tok vápenatých kationtů Ca2+, jež neurony přemění na standardní nervový signál. Pro živočichy, kteří se často pohybují ve stísněných, uzavřených prostorech, jde o velmi cenou informaci. Experimenty ukázaly, že laboratorní myši si oblasti s nedostatkem kyslíku zapamatují. Mikroskopický snímek dvojice neuronů B značených fluorescenčním barvivem vidíme na obrázku. Bílá úsečka je 5 mikrometrů dlouhá (K.Bleymehl et al., A Sensor for Low Environmental Oxygen in the Mouse Main Olfactory Epithelium, 2016, Neuron 92, 1–8, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2016.11.001, CC-BY-NC-ND 4.0).

 
Odeslat komentář k článku "Čuchám, čuchám kyslík "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Čuchám, čuchám kyslík " e-mailem

Diskuse/Aktualizace