Dálková detekce radioaktivity

7.4.2016
Schéma dálkové detekce radioaktivních materiálů pomocí ionizace okolního vzduchu (upraveno podle Phys. Plasmas 23, 033507 (2016); http://dx.doi.org/10.1063/1.4943404).

Ilegální radioaktivní materiál lze samozřejmě odhalit pomocí záření, které sám emituje. Na to se k němu musíte dost přiblížit. Nová metoda, kterou vyvinuli Joshua Isaacs, Chenlong Miao a Phillip Sprangle z University of Maryland, umožňuje přehlédnout rozlehlou oblast z jediného stanoviště. Využívá toho, že v okolí materiálu, který vyzařuje gama záření, vznikají jeho působením anionty kyslíku O2-. Na jejich základě vznikne kombinovaným ozářením dvěma infračervenými lasery o vlnových délkách 1,06 a 10,6 mikrometru na základě lavinového uvolňování elektronů oblak plazmy. Od něj se jako od každého elektronově vodivého materiálu začne elektromagnetické záření laserů odrážet, čehož se využívá k detekci. Schéma celého procesu vidíme na obrázku (upraveno podle Phys. Plasmas 23, 033507 (2016); http://dx.doi.org/10.1063/1.4943404).

 
Odeslat komentář k článku "Dálková detekce radioaktivity "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Dálková detekce radioaktivity " e-mailem

Diskuse/Aktualizace