Dávné nitrotělní oplodnění

7.9.2009

Pancířnatci jsou skupinou primitivních, nyní zcela vyhynulých ryb. Nicméně jejich poněkud záhadná anatomie naznačuje, že vyšší obratlovci, včetně človka, jsou vývojově na pancířnatcích závislí. Nedávný objev fosilní samičky druhu Incisoscutum ritchiei ukázal, že obsahuje embrya, tedy potomstvo vyvíjející se nitrotělně. Tomu odpovídá i nález samčí kostry s pánevními sponami, obdobou to penisu, jaký nalézáme například u žraloků.

Odeslat komentář k článku "Dávné nitrotělní oplodnění "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Dávné nitrotělní oplodnění " e-mailem

Diskuse/Aktualizace