Definice molu

2.4.2010

Debata o definici molu jako základní jednotky pro množství látky nabyla na intenzitě a jde tu především o to, zda dát přednost nyní užívané definici, totiž že „mol je množství látky v systému, které obsahuje stejný počet elementárních částic, jako je atomů v 0,012 kg izotopu 12C“, nebo nově navrhované, že „mol je množství látky, odpovídající 6,02214179 × 1023 elementárních částic“. Po srovnání neurčitosti v hodnotách molu a závislostí na jiné základní konstantě se většina vědců přiklání ke druhé definici jako zcela nezávislé na dalších „konstantách“. Vyplývá z ní mimo jiné, že Avogadrova konstanta (Amedeo Avogadro 1776–1856) je přesně 6,02214179 × 101023 /mol.

Odeslat komentář k článku "Definice molu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Definice molu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace