Degradace plastu

4.12.2014
nahoře struktura močoviny, dole její derivát, který se v polymerech snadno hydrolyzuje

Jak chemicky upravit močovinu, aby v polymerech snadno podlehla hydrolýze, odhalili Hanze Ying a Jianjun Cheng z University of Illinois v Urbana-Champaign. Rozklad pomocí vody (hydrolýza) je nejrozšířenější způsob, jakým se v přírodě sloučeniny rozkládají. Podlehne-li ji plastická hmota snadno, nebude v přírodě anebo na skládkách strašit dlouho. Močovina (karbonyldiamid - struktura viz obr.) je velmi rozšířená průmyslová chemikálie, které se používá jako surovina pro výrobu plastů, ale i jako hnojivo, krmivo nebo třeba posypová sůl. Močovina se pro přípravu polymerů nevyužívá samostatně, ale ve směsi s formaldehydem HCHO vytváří tzv. močovino-formaldehydové pryskyřice, které se používají jako plasty, lepidla a složky nátěrových hmot. Jak vidíme na obrázku, navázáním terciárního butylu podstatně klesne odolnost vazby mezi dusíkem a uhlíkem k hydrolýze.

 
Odeslat komentář k článku "Degradace plastu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Degradace plastu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace