Dělení emulzí

27.4.2017
Citace:
Kwon, G. et al. Visible light guided manipulation of liquid wettability on photoresponsive surfaces. Nat. Commun. 8, 14968 doi: 10.1038/ncomms14968 (2017)
Zdroj
Chemická struktura porfyrinového barviva chlorinu e6.

Světelným zářením lze ovlivnit smáčivost povrchů. Konkrétně vznik párů elektron - díra vlivem ultrafialového záření v polovodivém oxidu titaničitém změní kapacitu povrchu, a v důsledku toho i interakce s kapalinami. Americko-saúdský výzkumný tým z MIT a Univerzity krále Fahda pro ropu a nerosty pomocí naadsorbovaných barviv umožnil, že k těmto změnám dochází i vlivem viditelného záření. Povrchy, u kterých můžeme měnit smáčivost, hrají důležitou roli při rozdělování emulzí. Na tomto videu shlédneme dělení emulze solného roztoku ve vodě a kapalného uhlovodíku dodekanu. Jako barvivo pro úpravu vrstvy oxidu titaničitého posloužil chlorin e6 (CAS: 19660-77-6), chemicky (13-karboxy-17-(2-karboxyethyl)-15-karboxymethyl-17,18-trans-dihydro-3-vinyl-8-ethyl-2,7,12,18 tetramethylporfyrin, jehož chemickou strukturu vidíme na obrázku.

 
Odeslat komentář k článku "Dělení emulzí "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Dělení emulzí " e-mailem

Diskuse/Aktualizace