Delikventní chování žáků

14.5.2016

Studii porovnávající delikventní chování českých (moravských) a romských žáků zpracovali experti z Psychologického ústavu AV ČR ve spolupráci s prof. Alexanderem T. Vazsonyim z University of Kentucky. Do výzkumu zahrnuli 239 romských žáků a 139 neromských žáků z několika základních škol v Brně, Jihlavě a Ostravě. Tisková zpráva AV ČR z 2.5.2016 uvádí: Výsledky ukázaly, že výchova má u romských i neromských rodin velmi podobnou funkci – vysoká míra pozitivní výchovy souvisela s vysokou úrovní sebekontroly dětí, přičemž vysoká sebekontrola dětí byla spojena s nižší mírou problémového chování. Mezi romskými a českými dětmi nebyly rovněž nalezeny rozdíly v celkové míře problémového chování (konec citátu). Škoda, že autoři studie nevystoupili ze stínu politické korektnosti a do studie zařadili pouze děti zaměstnaných rodičů zpravidla s ukončeným středoškolským vzděláním. Sotva někoho může překvapit, že v chování jejich ratolestí žádné rozdíly neodhalili.

P.Bolek 2.6.2016: Autorům: Zřejmě jste nepochopili podstatu výzkumu. Zkusím jej tedy přeložit a poté si článek přečtěte znovu. Z textu mi totiž vyplývá toto: Výsledky ukázaly, že pokud pozitivně výchovně působím na dítě, pak tolik nezlobí! Já tímto děkuji Akademikům, že za prachy z mých daní opět objevili Ameriku. Autorům článku pak sděluji, že podle mého názoru nehrálo zásadní roli vzdělání rodičů, jako spíše "Škoda facky... !", neb i ta, stejně jako pohlazení, jest projevem zájmu rodiče o dítě. Pochopitelně ... palec dolů!

 
Odeslat komentář k článku "Delikventní chování žáků "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Delikventní chování žáků " e-mailem

Diskuse/Aktualizace